Opfer des 2. Weltkrieges Gabrielahütten

Ernst Siegert, gefallen in Galizien

Josef Pietsch, gefallen in Rußland

Ferdinand Kempf, gefallen in Rußland,

Herbert Kraus, gefallen

Leonard Hübler, vermißt in Frankreich

Friedrich Siegert, vermißt in Rußland

Edwin Kempf, verschollen an der Ostsudetenfront